Vergewisplicht


 Wat is de Vergewisplicht?

Functies in de zorg vereisen werknemers die in staat zijn om daadwerkelijk zorg te verlenen. Een nauwkeurige check van zorgverleners is daarom vereist. Als een zorgaanbieder van plan is een nieuwe werknemer in dienst te nemen, is hij verplicht te controleren of de sollicitant of potentiële werknemer geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. De vergewisplicht is onderdeel van de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz). In deze wet staat bijvoorbeeld ook dat een werkgever in de zorg melding moet doen bij de zorginspectie van geweld, ontslag, disfunctioneren of andere zaken die bij een volgende baan in de zorg kunnen zorgen voor een risicovolle of gevaarlijke situatie. Nadat er over een werknemer zo’n melding is gemaakt, blijft er vijf jaar een aantekening in het rapport over de werknemer staan. De vergewisplicht houdt bijvoorbeeld in dat een nieuwe werkgever moet onderzoeken of er over een nieuwe werknemer zo’n melding is gemaakt. Maar een zorgaanbieder kan ook op andere manieren controleren of een nieuwe werknemer in de zorg een gevaar kan vormen.

Hoe voldoet een nieuwe werkgever aan de vergewisplicht?

Een werkgever kan op verschillende manieren onderzoeken of een nieuwe zorgverlener geschikt is en zogezegd de potentiële werknemer screenen. Zo kan de nieuwe werkgever:
  • navragen bij eerdere werkgevers hoe de zorgverlener in kwestie functioneerde;
  • verschillende registers raadplegen, zoals het BIG-register of het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
  • een rapport opvragen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen. Dit is bij sommige zorginstellingen ook verplicht.

Wat komt een zorginstelling allemaal te weten over een nieuwe werknemer?

Alvorens een zorginstelling een rapport opvraagt over een sollicitant bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, moet deze eerst aanleiding geven om het op te kunnen vragen. De aanleiding is in dit geval dan de vergewisplicht. Verder kan de nieuwe werkgever alleen zien of er een aantekening is, en zo ja, wanneer deze aantekening is gemaakt. De nieuwe werkgever kan in het rapport dus niet zien en achterhalen wat er verder is gebeurd. Ook is de inspectie verplicht aan de sollicitant te laten weten dat de informatie is verstrekt.

Hoe kan CV-OK een zorginstelling helpen met de vergewisplicht?

Om het screenen van een nieuwe werknemer bij een zorginstelling zo goed mogelijk te laten verlopen, kan de zorginstelling dit uitbesteden aan CV-OK. De screening en check wordt dan zorgvuldig uitgevoerd, uiteraard met respect voor de privacy van de sollicitant. Door de screening uit te besteden aan CV-OK weet u zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien, en dat er wordt voldaan aan de vergewisplicht. Zo heeft u meer zekerheid dat u de juiste zorgverlener in dienst neemt.


Heeft u een vraag of opmerking?

Uw aanvraag is verstuurd.
De Validata Group B.V. (met de labels CV-OK, Vrijwilliger-OK en Wonen-OK) maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik en de behoefte van de bezoeker. Dit doen we om deze website te kunnen blijven verbeteren voor de gebruikers. ×