Nieuwe regel: Inschrijven onderwijspersoneel in Personenregister Kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Zo kan de overheid tijdelijke en vaste medewerkers continu screenen en daarmee de kinderopvang veiliger maken. Moet het onderwijspersoneel zich ook laten registreren, als zij te maken hebben met de kinderopvang?

Onderwijspersoneel dat te maken heeft met kinderopvang, doet zich met name voor bij de Intergrale Kindcentra (IKC). Voor deze registratie is onder andere een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Het hangt van de situatie af of onderwijspersoneel zich ook moet laten registreren. In principe hoeft alleen het personeel dat werkt in de kinderopvang zich in te schrijven in het register. Maar deze nieuwe regel geldt ook voor leerkrachten en overig personeel van de school die (deels) werkzaamheden verrichten in of voor de kinderopvang. Zolang zij structureel aanwezig zijn, moeten zij zich inschrijven. Volgens de algemene richtlijn betreft dit iemand die minstens één keer in de drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren op de locatie is.

Leerkrachten en overig personeel dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) in bezit heeft van vóór 1 maart 2013, kunnen wellicht niet geregistreerd worden, omdat deze verklaring verouderd is. Zij zijn werkzaam geweest voor een organisatie(onderdeel) buiten het Landelijk Register Kinderopvang en kon daarom niet worden meegenomen in de zogenaamde ‘bestandsopbouw’ die tot 1 maart 2018 de basis vormde voor de continue screening. Deze personen zijn hierdoor ook nooit continu gescreend. Als ze zich wel moeten inschrijven in het Personenregister Kinderopvang, moeten zij hiervoor een nieuwe VOG aanvragen.Bron/auteur: Algemene Vereniging Schoolleiders (AVG)
Publicatiedatum:09 april 2018


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord